Działalność naukowa - Ginekologia


Dr nauk med. Mikołaj Karmowski specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa jest pracownikiem I Katedry I Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie ginekologii operacyjnej i endoskopowej. Członek zespołu badawczego, realizującego granty naukowe. W swoim dorobku naukowym jest autorem i współautorem 35 opublikowanych pozycji naukowych. Absolwent licznych staży i kursów polskich i zagranicznych z zakresu laparoskopii ginekologicznej.


 „Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników.”

-Homer