Leczenie Endometriozy

Endometrioza zwana gruczolistością zewnętrzną jest chorobą przewlekłą o nieustalonej jednoznacznie do dziś etiologii.

 

Polega ona na rozroście komórek ektopowego endometrium [błony śluzowej macicy] poza jamą gdzie jest jej prawidłowa lokalizacja. Komórki endometrium mogą być zlokalizowane w obrębie narządów miednicy małej takich jak : jajniki, jajowody, więzadła maciczne, pęcherz moczowy, odbytnica, przegroda odbytniczo-pochwowa, jelito esicze, wyrostek robaczkowy, otrzewna, sieć większa, jelito cienkie czy inne narządy  jak płuca , oskrzela czy nawet tarczyca.

Lokalizacja w ścianie mięśnia macicy zwana Adenomiozą powoduje nieregularne, bolesne krwawienia maciczne ze skrzepami mogące być przyczyną problemów z donoszeniem ciąży. Ogniska endometriozy tak jak błona śluzowa w macicy są poddawane cyklicznym zmianom poziomu hormonów reagują krwawieniem tworząc przy tym guzy, guzki, zmiany powierzchowne lub głębokie szerząc się przez ciągłość. W efekcie daje to olbrzymie zrosty w jamie brzusznej będące przyczyną dysfunkcji narządowej i zespołów bólowych.Prowadzi to do upośledzenia aktywności życiowej; niepłodności a w skrajnym przypadku do kalectwa.

WYSTĘPOWANIE

Występuje przeważnie u kobiet w wieku rozrodczym 20-40 lat; jednakże endometrioza rozpoznawana jest coraz częściej u dziewczynek ginekologii wieku rozwojowego. Ponadto wielokrotnie bagatelizowana jest późno rozpoznawana w wieku okołomenopauzalnym 50-60 lat jako choroba zaawansowana.

ETIOLOGIA

Niestety nadal w XXI wieku nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dokładnie na pytanie co jest przyczyną endometriozy. Wydaje się że teoria [ Sampsona ] oparta o wsteczny przepływ fragmentów endometrium [ błony śluzowej macicy ] przez jajowody i ich wszczepianie się w obrębie jamy otrzewnowej czy też procesy metaplastyczne [ Meyera ] mogące sugerować transformację w endometrialne gruczoły i podścielisko dzięki „substancją” wydzielanym przez endometrium maja największe grono zwolenników.

Obecnie coraz częściej w przyczynie powstawania endometriozy upatruje się zaburzenia w układzie immunologicznym na poziomie komórkowym i hormonalnym. Występowanie rodzinne endometriozy częściej u sióstr będących bliźniaczkami jednojajowymi i krewnych pierwszego stopnia wykazuje związek z czynnikiem genetycznym. Świadectwem uszkodzenia funkcji układu immunologicznego są obecne autoprzeciwciała antyfosfolipidowe i antynukleotydowe oraz wzrost przeciwciał w klasach IgA, IgG i IgMskierowanych przeciwko antygenom endometrium i jajnika. Wzrastająca liczba makrofagów w płynie otrzewnowym a tym samym produkcja cytokin jest skorelowana z wielkością zmian gruczolistościowych. Proces neowaskularyzacji jest niczym innym jak tworzeniem się nowych naczyń krwionośnych i warunkującym stały wzrost ognisk [ guzków ] endometrialnych. Teoria ta daje nowe spojrzenie i wyjaśnia częściowo dlaczego nie wszystkie kobiety miesiączkujące cierpią na endometriozę.

PODZIAŁ

Obowiązujący podział jest opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Rozrodu i składa się z czterech stopni zaawansowania endometriozy - biorących pod uwagę rozległość i stopień ciężkości zmian chorobowych:

  • I minimalny;
  • II łagodny;
  • III umiarkowany;
  • IV ciężki.

Skala punktowa oparta o rozległość, liczbę i głębokość ognisk endometriozy ale i obecność torbieli jajników jak i zrostów  kwalifikuje do danego stopnia zaawansowania choroby.

Poniższy schemat prezentuje te zależności (wersja angileska, źródło: www.asrm.org/Endometriosis_booklet)

Endometriosis schemat

OBJAWY

Charakterystyczne objawy endometriozy to bóle w miednicy mniejszej; mylone często ze stanami zapalnymi przydatków; bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej promieniujące do pośladków odbierane jako schorzenia kręgosłupa; bóle podczas oddawania stolca z promieniowaniem do pośladków [ z biegunką lub zaparciami] kwalifikowane jako problemy chirurgiczne czy gastroenterologiczne; bóle podczas oddawania moczu [ mikcji] leczone bez skutecznie jako infekcje pęcherza moczowego. To tylko kilka przykładów lokalizacji endometriozy; gdyż najpopularniejsza postać torbieli czekoladowych [guzów] w jajnikach czy jajowodach może nie dawać żadnych objawów lub dyskretne pobolewania. Najcięższa postać głębokonaciekającej endometriozy w zakresie : więzadeł macicznych; macicy[adenomioza]; przegrody odbytniczo-pochwowej; pochwy; szyjki macicy;jelita eśiczego; odbytnicy; wyrostka robaczkowego; pęcherza moczowego czy moczowodów daje duże dolegliwości bólowe z racji głębokości penetracji ognisk endometrialnych w przestrzeń pozaotrzewnową. Zmienione chorobowo narządy są ze sobą pozrastane; tym samym unieruchomione co uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Naciekanie splotów nerwowych czy nerwów podbrzusznych daje obraz masywnego zespołu bólowego, którego katalizatorem jest zbliżająca się menstruacja. Kobiety cierpiące na to schorzenie nie są w stanie prawidłowo funkcjonować ani realizować się zawodowo. Niepłodność; depresja; aljenacja społeczna i utrata zaufania do lekarzy to efekty zmagań z tą okropną chorobą. Wszechobecny ból zmuszający do zaprzestania współżycia z partnerem rodzi frustrację i niejednokrotnie prowadzi do rozpadu związku czy małżeństwa…

Ale czy tak musi być???

W wielu przypadkach jest możliwość skutecznego i prawidłowego leczenia - które przynosi pozytywne efekty. Dlatego też w naszych działaniach zawsze kierujemy się mottem:

motto

Zobacz co proponujemy zgodnie z naszym celem i misją udzielania pomocy