Mój zespół

Ginekolog lek.med. Piotr Rubiszlek.med. Piotr Rubisz

 Lekarz medycyny, doktorant nauk medycznych, specjalizant w ginekologii i położnictwie.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Lekarski  2003-2009. Uzyskanie dyplomu lekarza medycyny z wynikiem bardzo dobrym, nagrodą Rektora oraz „odznaką Wzorowego Studenta”.
 • Doktorant na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – od 2011  w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK.  Praca doktorska w toku.

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna:

 • 2011 – do chwili obecnej - I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa SPSK nr 1 we Wrocławiu – etat rezydencki
 • 2010 – 2011 II Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – etat rezydencki
 • 2009 – 2010 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu – staż podyplomowy
 • od 2013 specjalistyczne, ambulatoryjne konsultacje w poradni ginekologiczno- położniczej we Wrocławiu i okolicach.
 • 2007 Praktyka na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - Universitatsklinikum Carl Gustav Carus Dresden  an der Technischen Universitat Dresden, Drezno, Niemcy
 • 2006 Praktyka na Oddziale Chirurgii Ogólnej i  Naczyniowej - Universitatsklinikum Carl Gustav Carus Dresden  an der Technischen Universitat Dresden, Drezno, Niemcy


Dodatkowe osiągnięcia:

 • 2013 Wykładowca na I Międzynarodowym Kongresie Endokrynologii Ginekologicznej
 • 2012 i 2013 Wykładowca na Sympozjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddziału Dolnośląskiego
 • 2013 Certyfikat ukończenia kursu: „Diagnostyka w Ginekologii i Położnictwie w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii”
 • 2013 Certyfikat ukończenia kursu: „Diagnostyka Ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej i uroginekologii. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu piersiowego.”
 • Kwiecień 2011 Certyfikat ukończenia kursu Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych u Dzieci (EPLS PROVIDER)
 • Styczeń 2010 Certyfikat ukończenia kursu Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych (ALS PROVIDER)


Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • PTG – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne