Leczenie operacyjne

W trybie ambulatoryjnym (w tym trybie Pacjentka opuszcza klinikę tego samego dnia)

  • histeroskopia diagnostyczna
  • histeroskopia operacyjna
  • ginekologia estetyczna

 

W trybie hospitalizacji (w tym trybie Pacjentka opuszcza klinikę w 1 lub 2 dobie po przebytym zabiegu)

  • operacje laparaskopowe
  • operacje drogą brzuszną
  • operacje drogą pochwową